Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów (KKK 1213)

 

Przed chrztem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z odpisem aktu urodzenia dziecka, oraz świadectwem moralności chrzestnych, wystawionym przez duszpasterza parafii, w której mieszkają.

 

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest
zasadniczo podczas niedzielnej Mszy św. o godzinie 11.15.
W wyjątkowych przypadkach może się odbyć
w innym czasie.

Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania. Spowiedź pół godziny przed każdą Mszą Świętą.

W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

 

 

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

1)ukończyli 16 rok życia,
2)przyjęli Sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania,
3)są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary

 

Od października br. w parafiach bartoszyckich są prowadzone katechezy przed udzieleniem sakramentu Chrztu Świętego. Do udziału w jednej katechezie zobowiązani są rodzice dziecka, oraz rodzice chrzestni.

Dla rodziców i chrzestnych, którzy podają dziecko do chrztu w naszej parafii spotkania te odbywają się w soboty wg. następującego porządku:

I sobota miesiąca w parafii św. Jana Chrzciciela – Godz. 19.00

III sobota miesiąca w parafii św. Brunona – Godz. 19.00

IV sobota miesiąca w parafii św. Brata Alberta – Godz. 18.00

Planując chrzest dziecka, prosimy wziąć pod uwagę, że powyższa katecheza jest obowiązkowa i jest wynikiem wprowadzania w życie Statutów I Synodu Archidiecezji Warmińskiej

 

Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związkach niesakramentalnych
a także uczniowie, którzy nie uczęszczają na katechizację.